ЕКИП.
----------УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ----------
1.Арх.Никола Тодоров Куков-Председател на УС.тел./факс;02/9883796,9871522.моб.0888-554322.
2.О.З.Генерал Васил Тодоров Йотов-зам.пред.
3.Доц.Д-р Димитър Николов Павлов-зам.пред.,тел.02/597368;моб.0888-869911.
4.Проф.Д-р.инж.Тодор Стойчев Дженев-Научен отдел.,тел.(3592)745832,9923037;моб.0887-294085
5.Весела Миткова Георгиева-Финансист.,тел.0897-944777,0897-944768.
6.Светослав Величков Велев-Менеджер.
7.Михаил Йосифович Вашкевич-Международен отдел.
8.Минчо Марков-журналист,писател.

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет арх.Никола Тодоров Куков.

О компании

Услуги

Партньори

Наши координаты

E-mail: viking.ingenering@abv.bg


Hosted by uCoz