Молба.

До
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ
``ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРИЯ``

Моля, да бъда приет за ЧЛЕН на Сдружение
“Гражданско обединение България”

...........................................................................................................................................
ЕГН...........................................тел..................................................................................
Дом. адрес:......................................................................................................................
Служ. Адрес:..................................................................................................................

Дата:................................... Подпис:

Hosted by uCoz